การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

          องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรูปแบบใหม่ ในยุค New Normal

 สะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเดินทางมาศาล โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ 

 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดการแพร่เชื้อ COVID -19

       

อัพเดทเมื่อ : 26-08-2021 10:57:20


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology