โครงสร้างองค์กร
 
 
 
ว่าง ว่าง
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร
 
นางสาวสุนทรี ศรีอภัย
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและประถมวัย
เบอร์โทร.0656026496
 
นางนฤมล ภักดีพุดซา
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและประถมวัย
เบอร์โทร.0940301767
 
นางสาวแก้วใจ อินใหญ่
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
เบอร์โทร.0844602708
 
นางสาววิชุดา ทรัพย์สมบัติ
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและประถมวัย
เบอร์โทร.0908369264
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology